Thông tin chi tiết

Ubio Alpeta là phần mềm hoạt động trên nền web, là thế hệ tiếp theo cho giải pháp tích hợp kiểm soát an ninh. Nó cung cấp các chức năng cho kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, cũng như cung cấp các chức năng khác nhau để đóng gói và có nền tảng linh hoạt cho tích hợp hệ thống.

Tải phần mềm Ubio Alpeta tại: download.wise.com.vn 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm