Aurecon

November 06, 2022

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị nhận dạng khuôn mặt, thiết bị đọc thẻ cảm ứng và giám sát camera an ninh.

Vị trí: tòa nhà Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.