CitiSoho

March 10, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án CitiSoho, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Đường 35 CL, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số block: 3. Số thang: 9. Số điểm dừng: 26.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.