Nha Trang Center

November 26, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Nha Trang Center

Địa điểm: 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số lượng thang: 4. Số điểm dừng: 20.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.