Shopee Express

January 31, 2021

Shopee Express là đơn vị giao hàng 24h của Shopee, đây là đơn vị giao hàng của chính Shopee nên mức độ tin cậy, uy tín cao hơn và thời gian giao hàng cũng nhanh hơn. Shopee Express cung cấp dịch vụ giao hàng cấp tốc, giao hàng chỉ 24h kể từ khi người mua đặt hàng và được xác nhận thành công. 

Tiếp nối chuỗi văn phòng của Shopee, Wise Solutions cung cấp hệ thống kiểm soát an ninh truy cập cửa, đảm bảo an ninh cho văn phòng Shopee Express, thiết kế đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như khả năng vận hành ổn định với số lượng user nhiều.