SUNTORY PEPSICO

January 16, 2022

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị thẻ hãng Virdi (Hàn Quốc) và hệ thống camera quan sát an ninh.

Vị trí: Lầu 16-17-18 Tòa nhà OPAL, Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.