Vinpearl Hòn Tre

December 26, 2020

Thiết bị Soyal AR-881EF sử dụng kết nối với thang máy tại nút gọi tầng. Người sử dụng phải được đăng cấp và cấp quyền mới được sử dụng thang máy.

Trước khi vào thang máy, người dùng phải quét vân tay/thẻ trước, nếu vân tay đã có đăng ký và được cấp quyền thì sẽ sử dụng được nút gọi thang để vào thang máy.