BioStar 2

BioStar là một nền tảng tích hợp hệ thống an ninh, có khả năng mở rộng, hoạt động trên nền web. Nó cung cấp các chức năng toàn diện để kiểm soát truy cập, quản lý chấm công, quản lý khách, và bảo trì thông tin video.

 

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0737 - info@wise.com.vn