Phần mềm, công cụ, drivers của hãng Soyal (Đài Loan)

Soyal 701 Client

Để thuận tiện cho việc kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, SOYAL cung cấp phần mềm mạnh mẽ Soyal 701 Server & 701 Client, giúp nâng cao hiệu quả đáng kể với giao diện đồ họa thân thiện với người dùng khi vận hành. Soyal 701 Server hoạt động như một cầu nối để điều phối giao tiếp giữa Host PC và các bộ điều khiển truy cập, cũng như cho phép người dùng thiết lập các thông số của bộ điều khiển truy cập ở các vị trí khác nhau chỉ thông qua Host PC cùng một lúc. Hơn nữa, tất cả các bản ghi sự kiện có thể được phân tích thông qua Soyal 701 Client để tự động tạo báo cáo thời gian và thời gian chấm công hàng ngày hoặc hàng tháng của từng cá nhân. Bên cạnh đó, Soyal 701Client còn có khả năng kiểm soát an ninh, cài đặt nhóm cửa, múi giờ, cấp độ truy cập của người dùng, v.v.

Tải phần mềm Soyal 701 Client tại: download.wise.com.vn 

Soyal 701 Server

Soyal không chỉ có phát triển và cung cấp phần cứng và firmware mà còn cung cấp, hỗ trợ phần mềm cho các nhà sản xuất khác. Về cơ bản, Soyal 701 Server cung cấp cho người dùng một giao tiếp giữa máy tính (PC/Laptop) và phần cứng thiết bị, trung tâm. Sau đó, tất cả các giao dịch trên trung tâm, thiết bị được phân tích và báo cáo dựa trên phần mềm Soyal 701 Client, nó cung cấp cho bạn các chức năng hữu ích cho mục đích chấm công, kiểm soát truy cập an ninh. Ngoài việc cấu hình các thông số, thiết lập của thiết bị, trung tâm trực tiếp, bây giờ bạn có thể hoàn thành các thiết lập đó thông qua phần mềm Soyal 701 Server và Soyal 701 Client. 

Phần mềm Soyal 701 Server chạy thường trực dưới taskbar chịu trách nhiệm kết nối, giao tiếp với thiết bị, cấu hình các hướng kết nối (TCP/IP, COM...), tải dữ liệu giao dịch, cấu hình các thông số của thiết bị, kiểm tra trạng thái kết nối. 

Nhiệm vụ chính của Soyal 701 Server là kết nối, cấu hình và tải dữ liệu của thiết bị, trung tâm.

Tải phần mềm Soyal 701 Server tại: download.wise.com.vn 

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật của Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0737