Kiểm soát ra vào

AR-403IO Series

AR-403IO Series là module mở rộng để giao tiếp đầu đọc thẻ, trung tâm của Soyal. AR-430IO Series cung cấp các tín hiệu ngõ vào, ngõ ra I/O để kích hoạt điều khiển các thiết bị ngoại vi như sensor, khóa... đáp ứng cho các ứng dụng như quản lý hộp thư, khóa tủ, cabinet...

Thông tin chi tiết

AR-403IO Series hỗ trợ ít nhất 4 chế độ như Modbus tiêu chuẩn, hộp thư, chức năng đa độ trễ, cảm biến nhận dạng trạng thái. Tương ứng là các tín hiệu đầu vào từ DI1 -> DI4 (Digital Input) và 4 tín hiệu đầu ra từ DO1 -> DO4 (Digital Output).

Các model của AR-403IO Series:

- AR-403-IO-0001M-IR: module với sensor hồng ngoại.

- AR-403-IO-0202M: không có sensor hồng ngoài, 2 ngõ vào DI và 2 ngõ ra DO.

- AR-403-IO-0404M-E: không có sensor hồng ngoại, 4 ngõ vào DI và 4 ngõ ra DO.

- AR-403-IO-0404M: không có sensor hồng ngoại, 4 ngõ vào DI và 4 ngõ ra DO.

- AR-403-IO-0202M-IR: có sensor hồng ngoại, 2 ngõ vào DI và 2 ngõ ra DO.

 

 

Các ứng dụng: AR-403IO Series được sử dụng cho các ứng dụng sau

- Hộp thư: khi thư được bỏ vào hộp thư, cảm biến sẽ phát hiện chuyển động và thông báo. Tín hiệu đèn/còi sẽ báo hiệu khi thư đã ở trong hộp để thông báo đến người dùng biết là có thư mới đến. Sau khi thư được lấy ra khỏi hộp thì cửa hộp thư sẽ đóng, lúc này cảm biến sensor trên của hộp thư sẽ ngắt và tín hiệu đèn còi sẽ tắt thông báo.

- Tủ cabinnet/locker: cửa tủ sẽ mở sau khi quét thẻ hợp lệ và được phân quyền trên đầu đọc thẻ Soyal.

- Cảm biến an toàn cho bãi đỗ xe: sẽ nhận biết xe, phương tiện đang trong khu vực cho phép để điều khiển mở barrier. 

 

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm