Soyal (Đài Loan)

AR-661U

Đầu đọc tầm xa, đọc thẻ RFID.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-331U

Đầu đọc thẻ phụ chuẩn wiegand, đọc thẻ RFID. Thiết kế dạng thanh mỏng, phù hợp lắp đặt nơi không gian hẹp.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-331K

Đầu đọc phụ wiegand, đọc thẻ RFID. Thiết kế dạng thanh mỏng, phù hợp lắp đặt những khu vực hạn chế không gian.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-331H

Thiết bị đọc thẻ cảm ứng RFID, dạng thanh mỏng, tiện lợi lắp đặt trong không gian hep.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-888K

Đầu đọc thẻ phụ wiegand, có bàn phím hỗ trợ sử dụng mật mã, thiết lắp âm, chìm gọn.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-888U

Đầu đọc thẻ phụ wiegand, lắp chìm âm gọn.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-888H

Thiết bị đọc thẻ cảm ứng RFID, lắp chìm, âm gọn.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-837EL

Thiết bị đọc mã QR/thẻ RFID, màn hình LCD, bàn phím trợ sáng có các phím chức năng.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-837EF

Thiết bị đọc thẻ/vân tay, màn hình LCD, bàn phím tích hợp phím chức năng.

xem chi tiết

Soyal (Đài Loan)

AR-837EA

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt được thiết kế, sản xuất hoàn toàn bởi Soyal (Đài Loan).

xem chi tiết