Virdi (Hàn Quốc)

USB Megalock

USB Megalock là thiết bị gắn vào máy tính qua ngõ USB, dùng để kích hoạt sử dụng các chức năng chấm công, suất ăn của phần mềm UNIS (Virdi, Hàn Quốc).

xem chi tiết

Virdi (Hàn Quốc)

BLC-015

Board điều khiển khóa

xem chi tiết