Giải pháp tích hợp kiểm soát truy cập Soyal và hệ thống BMS

Giải pháp tích hợp kiểm soát truy cập Soyal và hệ thống BMS

May 03, 2022

 

Soyal hỗ trợ tích hợp với hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Management System) của bên thứ ba với phần mềm Soyal 701ServerSQL thông qua các lệnh truyền thông Modbus. Nó sẽ đọc trạng thái của thiết bị kết nối vào 701ServerSQL như trạng thái đóng/mở cửa, trạng thái đóng/mở báo động và sau đó được hiển thị lên phần mềm BMS. Ngoài ra nó cũng có thể gởi lệnh Modbus từ xa đến bộ điều khiển/thiết bị của Soyal để đóng mở cửa.

Phần mềm Soyal 701ServerSQL hỗ trợ đến 15 vùng, mỗi vùng kết nối lên đến 256 địa chỉ (node), biểu đồ số kết nối Modbus I/O của tất cả các vùng như bên dưới. Phần mềm quản lý tòa nhà có thể gởi lệnh Modbus đến các thiết bị Soyal thông qua địa chỉ ánh xạ I/O để theo dõi và điều khiển từ xa.